Projekty Drukuj

Dbamy o stały rozwój i podnoszenie jakości naszej działalności. Szkoła uczestniczy w licznych projektach mających na celu poszerzenie oferty edukacyjnej, w tym w projektach finansowanych przez Unię Europejską.

Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2018/2019 to:

 • „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”,
 • „Program dla szkół”
 • „Klub bezpiecznego Puchatka”
 • „Cała Polska czyta dzieciom”
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
 • „Trzymaj formę, bądź aktywny”
 • „Bieg po zdrowie”
 • „Eko Edukacja to społeczna akcja!”
 • „Aktywna tablica”
 • „Sztuczna inteligencja”
 • „Łączy nas sport” - szkolna wymiana uczniów
 • „Zachowaj trzeźwy umysł”
 • „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”
 • „Dziś oszczędzamy w SKO, a jutro w Banku Spółdzielczym”
 • „Młodzi odkrywcy sekretów nauki”
 • „Lepsza szkoła”

Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2017/2018 to:


Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2016/2017 to:


Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2015/2016 to:

 • „Szklanka Mleka”
 • „Owoce w szkole”
 • „Przeciwdziałanie wadom postawy dzieci i młodzieży”
 • „Trzymaj formę, bądź aktywny”
 • „Cała Polska czyta dzieciom”
 • „Nie pal przy mnie, proszę”
 • „Klub Bezpiecznego Puchatka”
 • „Lepsza szkoła”

Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2014/2015 to:

Program „Trzymaj formę, bądź aktywny”

Cel główny programu: Zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Tematy prowadzonych zajęć:

 1. Zdrowy styl odżywiania się:
  • Znaczenie zbilansowanej diety dla organizmu człowieka.
  • Prawidłowe żywienie, odpowiednia jakość zdrowotna żywności.
  • Informacje zamieszczane na opakowaniach produktów spożywczych, umiejętność korzystania z nich.
 2. Ruch w życiu człowieka:
  • Znaczenie aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
  • Kształtowanie postaw i zachowań związanych z aktywnością fizyczną.
  • Aktywny wypoczynek w kontakcie z naturą.

Adresatami programu w bieżącym roku szkolnym są uczniowie klasy V i VI naszej placówki. W bieżącym roku szkolnym szczególnie zachęcamy rodziców do aktywnego włączenia się do realizacji tego programu oraz do korzystania z informacji zamieszczonych na stronie internetowej programu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2013/2014 to:

SZKOŁA W RUCHU - ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia dzieci i młodzieży.

Nasz zespół bierze aktywny udział w tym programie. Więcej informacji o naszych działaniach można znaleźć w dziale Aktualności. W bibliotece zamieściliśmy konspekty zajęć związanych z poszczególnymi obszarami, a w galerii - zdjęcia z przeprowadzonych zajęć. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

NrObszarMateriały
1 Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne
w ramach podstawy programowej
 1. Ćwiczenia z omijaniem i pokonywaniem przeszkód:
 2. Doskonalenie umiejętności kozłowania piłki koszykowej:
3 Edukacja zdrowotna
 1. Taneczne przerwy.
 2. Wojewódzki dzień ćwiczeń śródlekcyjnych.
 3. Wojewódzki dzień prostego kręgosłupa.
 4. Wojewódzki dzień lekkiego tornistra,
 5. Wojewódzki dzień prawidłowej postawy ciała.
 6. Ćwiczenia równoważne na przyrządach:
 7. Gimnastyka korekcyjna dla wad mieszanych:
 8. Przedstawienie teatralne „Doktor Zdrówko”:
 9. Wojewódzki dzień przeciw otyłości.
 10. „Żyj zdrowo” - pierwszy dzień wiosny w naszej szkole:
4 Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli
 1. Edukacja przez ruch w praktyce dydaktycznej (Halina Konsek).
 2. Trzymaj formę, bądź aktywny (Sylwia Huncza).
 3. Edukacja przez ruch (Sylwia Huncza, Dorota Żużałek).
5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe
 1. Zawody sportowe:
 2. Zumba jest dobra na wszystko!
 3. Niech żyje bal:
 4. Tańce w kręgu:
 5. Wyjazd na basen:

Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2012/2013 to:

„Szklanka Mleka”. Uczniowie otrzymują mleko lub produkty mleczne w czasie trwania programu.

„Owoce w szkole”. Uczniowie otrzymują porcję owoców i warzyw w czasie trwania projektu.

„Przeciwdziałanie Wadom Postawy dzieci i młodzieży”.

 • Zajęcia z zakresu wad postawy ciała- prezentacja multimedialna, gazetka szkolna.
 • Dzień lekkiego tornistra – mierzenie wagą ciężaru tornistrów.
 • Pogadanki na temat prawidłowej postawy ciała.
 • Zajęcia na temat otyłości, promocji zdrowego żywienia- pogadanki z pielęgniarką szkolną, ankieta.

„Edukacja ku przyszłości”. Podprojekt „Zaczarowany Świat”. Zajęcia w grupach:

 • Grupa I. Co w trawie piszczy?
 • Grupa II. Człowiek i dźwięk.
 • Grupa III. Tajemnice żywiołów.
 • Festiwal eksperymentów.

„Edukacja ku przyszłości”. Podprojekt „Poradnictwo Zawodowe w Procesie Dydaktycznym”.

 • Zajęcia z trenerem poradnictwa zawodowego.
 • Szkolenie wychowawcy klasy VI z zakresu poradnictwa zawodowego.

„Podzielmy się uśmiechem”. Dzieci uczą się jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej.

„Podróż w czasie - szkolna wymiana uczniów”.

 • Zakup pieca do wypalania gliny.
 • Zakup czapek dla uczestników.
 • Polsko-Czeskie spotkanie w Złotnikach (warsztaty ceramiczne - praca z gliną).
 • Wypalanie glinianych figurek.
 • Warsztaty ze szkliwienia.
 • Lekcja muzealna w Muzeum Śląska Opolskiego.
 • „Dinobal”.
 • Wyjazd 2-dniowy do Czech.

„Przedszkolaki - nasza przyszłość”.

 • Warsztaty teatralne.
 • Zajęcia z języka angielskiego.
 • Warsztaty socjoterapeutyczne.

 


W roku szkolnym 2009/2010 uczestniczyliśmy w projektach:

 

NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. W ramach projektu prowadzono zajęcia w czterech grupach:

 • kółko komputerowe (opiekun: S. Męczywór),
 • kółko regionalne (opiekun: I. Ciszewska),
 • kółko krajoznawczo-turystyczne (opiekun: S. Męczywór),
 • kółko turystyczne (opiekun: I. Janczak).

Materiały powstałe w czasie trwania projektu opublikowano na platformie NTUE.

PRÓSZKOWSKA AKADEMIA WIEDZY I AKTYWNOŚCI. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu prowadziliśmy:

 • zajęcia dodatkowe z języka polskiego wg programu „Leo Maniak” (trenerzy: Iwona Janczak, Halina Konsek),
 • zajęcia pozalekcyjne: koło regionalne (Klaudia Milek, Monika Skowrońska),
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (Maria Chudala),
 • zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne (Dorota Żużałek),
 • doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna (Dorota Żużałek).

Od 1 maja 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r. uczestniczyliśmy w projekcie Szkoła na TAK współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1 schemat a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. W ramach projektu przeprowadziliśmy następujące działania:

 • audycje muzyczne Filharmonii Opolskiej,
 • zajęcia logorytmiczne,
 • warsztaty teatralne,
 • plener malarski „Pieczony ziemniak”,
 • projekt „Nasza szkoła i miejscowość”,
 • kółko z języka niemieckiego,
 • ferie z komputerem,
 • „A może zostanę dziennikarzem”,
 • warsztaty profilaktyczne dla klas I-III (maj - czerwiec) i klas IV-VI (październik),
 • warsztaty dla nauczycieli (wrzesień),
 • warsztaty dla rodziców (listopad).